רשימת סילבוסים לפי שם ומספר הקורס לסמסטר אביב תשע"ז

הסמכה:

 

014518 - חומרים

014960 - יסודות בתורת הקרקע

114014 - מכניקה וגלים

205010 - עריכה אדריכלית

205011 - שיטות וכלים להערכה ועיצוב

205034 - מבוא לשיטות תכנון

205071 - מורפולוגיה

205097 - מבוא לשימור

205102 - תולדות הארכיטקטורה מהעת העתיקה לעת החדשה

205105 - אדריכלות בישראל המאה עשרים ואחת

205152 - היבטים חברתיים של תכנון עירוני

205256 - התפתחות העיצוב העירוני בשיכון הציבורי בישראל

205422 - מבנה ופרטי בניין 2

205426 - טכנולוגיות בנייה 1

205430 - סדנה טכנולוגית הנדסית

205455 - תכן מבנים כולל

205485 - בקרת הסביב-מאור-תכנון

205506 - מיזוג אויר

205507 - אקוסטיקה

205571 - שיקולים כלכליים בבנייה

205623 - אוצרות כפרקטיקה אדר' תכנון

205638 - מיצב בלב מרחב ציבורי

205665 - תכנון כולל 3

205666 - סטודיו 2

205692 - אינפוגרפיקה

205696 - התערבות עירונית בהדר - הפקת ארכיפרחיטורה

205703 - מבוא לריהוט פרמטרי

205704 - סוגיות עכשוויות באוצרות

205708 - מקום לאומנות: המוזיאון ומרחבים אחרים

205719 - futures from natures

205723 - עמיתים חונכים בארכיטקטורה

205817 - גיאומטריה תיאורית

205818 - סדנת מדיה 2א - אוטוקאד

205821 - סדנת מדיה א - אילוסטרייטור

205822 - רישום

205830 - סדנת מדיה 2

205873 - עיצוב בסיסי 4

205874 - אומנות ניסויית 1

205886 - עיצוב בסיסי 2

205923 - התבוננות דיגום וייצוג 2

 

מוסמכים:

 

206007 - סמינר באדריכלות ביואקלימית 

206012 - אקס קראפט

206080 - מיפוי עירוני

206140 - מגורים כאדריכלות נסיונית

206816 - עיצוב טכנולוגיה וחדשנות 1

206821 - עיצוב לשאר העולם

206822 - עיצוב תומך חיים

206824 - העריסה האפריקאית- עיצוב ויצירה בת קיימא באפריקה

206825 - היסטוריה ותיאוריה בעיצוב תעשייתי 2

206835 - פרפורמליזם

206911 - תכנון בעזרת מחשב 2

206916 - המוזיאון כאתר

206952 - מגורים כאדריכלות נסיונית

206992 - הביוגרפיה האדריכלית ככלי שימור

207002 - תכנון חברתי

207021 - שימושי ממג לשמירת טבע וקבלת החלטות סביבתיות

207030 - הנוף כמשאב חזותי

207407 - מדיניות סביבתית

207420 - מגורים- תכנון ועיצוב

207457 - אדריכלות נוף בישראל

207469 - מבוא לעיצוב אינטרקטיבי

207600 - תכנון תחבורה מוטה אנשים

207804 - חשיבה כלכלית למתכננים

207806 - היבטים משפטיים ומנהליים בתכנון

207833 - תשתיות ירוקות

207902 - ערים חכמות

207912 - עיר טבע שריפה

207901 - הערכת שווי נדל"ן

207953 - ניהול ותכנון הסביבה הימית החופית

209031 - כלי מחקר ומיפוי עבור נתכננים

 

אדריכלו נוף:

 

204001 - מבנה ופרטי גנים 2

204004 - מבוא למבנה ופרטי גן 

204091 - תולדות אדריכלות נוף 2

204150 - מבוא לאקולוגיה של הנוף

204152 - הכרת נופים

204203 - צמחיה בנוף 1

204401 - מבנה פרטי גנים 2

204609 - צמחיה בנוף 3

204611 - צמחיה בנוף 4

204620 - תכנון נוף 10

204622 - תכנון נוף 30

204624 - תכנון נוף 50

204627 - תכנון נוף 70

204950 - רישום נופים

 

 

סילבוסים נוספים יעלו בהמשך..