מערכת השעות לסמסטר אביב תשע"ו

להורדת מערכת השעות להסמכה בפקולטה לסמסטר אביב תשע"ו לחצו על השנה בה אתם לומדים:

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

שנה ה'

 

סדנאות שנה א'

סדנאות שנה ב'

 

* שימו לב, ייתכנו שינויים במערכת

* סילבוסים יעלו בהמשך