מעבדת חקר מורכבות עירונית

 

ראו:  http://complexcity.csregistry.org/