מעבדותהמעבדות הקיימות בפקולטה מספקות לסטודנטים ולסגל הזדמנות לפתח מיומנויות ולבצע מחקרים באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר הרלוונטיות לסביבה הבנויה. יש לנו ארבעה מעבדות עיקריים: