תועלות הגגות הירוקים והדרכים להשגתן בישראל - תמר אהרוני

תמר אהרוני

גג ירוק הוא גג שנשתלה עליו צמחייה על גבי מצעים מנותקים ומערכות איטום וניקוז מיוחדות. גג ירוק מהווה חלק ממכלול של בניה ירוקה בזכות היתרונות הסביבתיים שלו עבור המבנה והסביבה. בהיבט של המבנה הבודד: הגדלת הבידוד התרמי והאקוסטי של הגג, הארכת חיי הגג, שיפור חזות המבנה וצינון טמפרטורת האוויר בחללים שתחתיו בקיץ.

 

בהיבט של העיר כולה: האטת זרימת מי נגר והפחתת העומס על מערכת הניקוז, שיפור איכות האוויר, הגדלת המגוון הביולוגי והקטנת הופעת איי חום עירוניים ועומסי חום בקיץ. יתרונות הגג הירוק נחקרו והוכחו במחקרים שנעשו בעולם, בעיקר באזורי אקלים קר ולח המאפשר את שגשוג הצמחייה על הגג. עם זאת, מחקרים שבחנו את יתרונות הגג הירוק תחת תנאי אקלים חם ויבש מעטים. אזורי אקלים זה אינם מתאפיינים בירידת משקעים במשך כל עונות השנה, מכאן, שאחזקה של גג ירוק בעל תועלות סביבתיות המתקיימות גם בקיץ כרוכה בהשקיה. סוגיה זו הינה בעייתית בהתחשב במחסור במים הקיים באזורים אלו ובעלויות הכספיות הגבוהות הנדרשות לכך.

 

לאור זאת, עולה שאלת כדאיות יישומה של טכנולוגיית הגגות הירוקים באקלים חם ויבש ובישראל בפרט.

 

שאלת המחקר הינה: אילו מהתועלות הסביבתיות של הגג הירוק מתקיימות באקלים חם ויבש וכיצד ניתן להשיגן בישראל?

 

מטרות המחקר הן:

1. בחינת התועלות הסביבתיות של הגג הירוק, לאור תנאי אקלים חם ויבש.

2. קביעת המלצות להקמת גגות ירוקים בישראל בעלי תועלות סביבתיות.

 

מנחה: פרופ"ח טל אלון-מוזס ופרופ"ח אליסה רוזנברג