האיזון בין "פתיחות" ו"סגירות" פיסית בסביבות עבודה משרדיות

רחל מלמד

המחקר עוסק באיזון בין סגירות ופתיחות פיסית בסביבות עבודה משרדיות ובודק את
הקשר של תכונות פיסיות אלו על אינטראקציה בין עובדים והצורך שלהם בפרטיות.
אינטראקציה מתקיימת בדרך כלל במצב של פתיחות פיסית, כשקיים מצב של נראות
ונגישות. פרטיות, לעומת זאת, מתקיימת בדרך כלל במצב של סגירות פיסית, עם
יותר גבולות פיסיים של מחיצות, דלתות וכד'. המטרה למצוא פתרונות המאפשרים
את האיזון ביניהם מאחר ובספרות נמצא ששתי תכונות אלו חשובות להרגשת שביעות
הרצון של העובדים וגם משרת את האינטרסים של ההנהלה.

 

 

 

 

לינק לפוסטר המחקר 2013

לינק לפוסטר המחקר 2014

 

מנחה: פרופ'מ דפנה פישר-גבירצמן