קבלת החלטות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן - רוני גולן

רוני גולן

כלכלה התנהגותית הינו תחום הולך ומתפתח בספרות הכלכלית והפסיכולוגית. ביסודו תפישה גמישה יותר של הרציונאליות מזו הקיימת בכלכלה הקלאסית.

 

במסגרת תחום מחקר זה, נמצאו הטיות קוגניטיביות ו-'יוריסטיקות' שונות אשר מביאות לסטיה מהבחירה הרציונאליות. עדויות אמפיריות להשפעתן דווחו בספרות בשווקים שונים, ביניהם, במידה מצומצמת יחסית, גם שוק הנדל"ן.

 

המחקר עוסק בקבלת החלטות התנהגותית בשוק הנדל"ן: ראשית על-ידי בחינה של דפוסי התנהגות שנמצאו בשווקים אחרים והשלכתם על שוק הנדל"ן. שנית, דרך ההתנהגות בשוק זה, חיפוש היבטים נוספים שטרם נידונו או שייחודיים לשוק הנדל"ן.

 

 

 

מנחה: ד"ר דני בן-שחר