השפעת צבעוניות גן הילדים על קשב במהלך משחק - קרן שטרן-אלרן

קרן שטרן-אלרן

המחקר בוחנת את ההשערה כי ניגודי הצבע והבהירות המאפיינים את סביבת גן הילדים יוצרים עומס הפוגע בתפקודם וכי מידת הפגיעה קשורה במידת יכולתם של הילדים לווסת את הגירויים החזותיים ובמידת הצבעוניות של הסביבה.

המחקר אמור מתבסס על מחקרים שהצביעו על הקושי של ילדים צעירים למקד קשב ולהתעלם ממסיחים סביבתיים לא רלבנטיים למשימה בה הם אמורים לעסוק וכן על מחקרים שהצביעו על צבעוניות הסביבה כגורם מסיח.

מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת צבעוניות סביבת גן הילדים על יכולתם של הילדים למקד קשב באופן מתמשך במשימות שונות ובמשחק חופשי. שאלות אלו חשובות בעיקר לנוכח השימוש האינטנסיבי שנעשה בצבע בסביבות המיועדות לילדים.

 

 

מנחה: פרופ''ח רחל זבה, ד"ר נאוה לויט בן נון (המרכז הבינתחומי)