יחסי עיר וילדים במרחב: צורה ביטוי והבנייה הדדית חקירה מתוך הגישה החינוכית של Reggio Emilia - צמרת הראל כנות

צמרת הראל כנות

המחקר בוחן איזו צורה מקבלים היחסים בין אזרחי העיר במקרה הנדון הילדים לבין העיר בה הם חיים ופועלים, כיצד מערכת יחסים זו מקבלת ביטוי בתהליכים חינוכיים המתרחשים בגן ילדים קהילתי בעיר ת"א ? - גן השלום רח' הושע 11 תל אביב.

 

התנועה החווייתית והאינטראקציה הממשית של הילדים עם המרחב העירוני מהוות את נקודת המפתח של המחקר, הן החיפוש והלמידה אחר הזהות והמרכיבים של המקום. ידע זה אודות המקום הוא בעל ערכים תרבותיים לתכנון המקום ומימוש הפוטנציאל האנושי שבו, ידע המבנה צורה ומשמעות לילדים לסביבה ולמה שביניהם. המחקר מתעמת עם הנטייה לקיטוב בין הרמה האישית לחברתית במרחב, ופועל ליצירת כלים ושיטות לשיתוף ופיתוח מעורבות החברה בבניית המרחב שלה, כל זאת מתוך קבלת הילד כשותף בונה ידע בעיצוב המרחב. המחקר שואף לייצר למידה ושינוי באופני התפיסה והתכנון של סביבות עירוניות עבור ילדים, ולייצר אף שינוי באופני החינוך לסביבה.

 

קישור לפוסטר המחקר 

 

מנחה: פרופ' איריס ערבות