בחינת התפישה וההעדפה של מרחב ציבורי בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית  - עדי רייך רומן

עדי רייך רומן

מחקר זו בוחן את הקשר בין זהות חברתית לבין תפישה והעדפות במרחב הציבורי העירוני. מטרת המחקר הינה לבחון את השפעתם של מאפיינים שונים של המרחב הציבורי על התפישה וההעדפה של המרחב בקרב קבוצות חברתיות-תרבותיות שונות.

 

המחקר עושה שימוש בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות על ידי שילוה שאלוני העדפה עם ראיונות. שיטת המחקר כוללת זיהוי מאפיינים של המרחב אשר להם השפעה על תפישה והעדפה, יצירת הדמיות ממוחשבות של אפשרויות שונות של המאפיינים הללו, והצגתן בפני משתתפים מקבוצות קבוצות חברתיות-תרבותיות שונות אשר התבקשו לדרג את האפשרויות על פי העדפותיהם ולהסביר מהן הסיבות והשיקולים העומדים מאחורי הדירוג. המאפיינים שנבחנו מייצגים מספר תחומים הקיימים במרחב הציבורי העירוני וכוללים: גובה הבינוי, ריהוט רחוב, חומרי ריצוף, שימושים קבועים, צמחיה, צפיפות, פעילות, ותאורת לילה. המרואיינים במחקר היו ממגוון קבוצות חברתיות-תרבותיות בחברה הישראלית: עולים מאתיופיה, ערבי ישראל, חרדים, יהודים ילידי ישראל (צברים), ועולים מבריה"מ.

 

שילוב שיטות המחקר מאפשר לבחון לא רק את העדפותיהם של המשתתפים במחקר, אלא גם את הסיבות העומדות מאחורי החלטותיהם ובכך להאיר את תפישתם את המרחב לקבלת תמונה שלמה יותר של תפישה והעדפה של האלמנטים השונים על ידי המשתתפים. השילוב של ממצאי ניתוח התוכן עם ממצאי הניתוח הסטטיסטי מאפשר מתן הסברים להבדלים בהעדפה בין הקבוצות בהסתמך על הבדלים בתפישתם של המרחב, ובכך לקשור את מבחני ההעדפה עם תפישות מושפעות תרבות. המחקר מצא כי ישנם אלמנטים סביבם ישנה הסכמה רחבה, אלמנטים סביבם ישנה הסכמה כללית עם מספר יוצאי דופן, ואלמנטים אשר תגובות המשתתפים אליהם לא הצביעו על העדפה מוגדרת. המחקר הראה כי ישנם נושאים ומניעים רווחים אשר זכו להתייחסות מכל הקבוצות וכן מניעים אשר ייחודיים לקבוצות מסויימות בניגוד לאחרות. ממצאים אלו איפשרו ייצור של פרופיל קבוצתי המדגיש את הנושאים החשובים ביותר לכל קבוצה בהקשר של סביבתם הבנויה. המחקר גם כן מאגד המלצות למתכנן במספר תחומי תכנון כגון עיצוב עירוני ותכנון ערים וזאת על סמך הממצאים הקשורים לאלמנטים שנבחנו.

 

מנחה: פרופ' גבריאלה גולדשמידט וד"ר עינת קליש רותם