קונפליקטים של שימור המורשת הבנויה במדינת ויקטוריה, אוסטרליה: בחינת החלטות הטריבונל האזרחי ומנהלי, ויקטוריה (VCAT) - סיגל פלח

סיגל פלח

תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר – תקציר -   תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר – תקציר - תקציר.

 

מנחה: פרופ' רחל אלתרמן