העיר האינטגרטיבית: רשתות חברתיות והתנהגות תחבורה בקונטקסט העירוני - נעמה הגלעדי

נעמה הגלעדי

בשנים האחרונות עולה הנושא של "ערים חכמות" לקידמת השיח בתחום הקיימות. מושג זה מתייחס לשימוש בטכנולוגיות תקשורת ועיבוד נתונים לעידוד סביבות מגורים עירוניות מיטיבות ומקיימות. בעולם מבוסס ICT (Information & Communication Technologies) עולה חשיבותה של תחבורה חכמה המשלבת בין צרכי הפרט, פתרונות תחבורה עירוניים לוקאליים ואמצעי התקשורת. השאלה הנשאלת היא כיצד ניתן ליצור מערכת לתכנון תחבורה ציבורית המבוססת על "חוכמת ההמונים" (Bottom-Up information) כמו גם על הבנת הסביבה הבנויה?

לצורך כך נערכה בשלב הראשון של המחקר סקירת ספרות מקפת, המשלבת בין ארבעה תחומי ידע: תקשורת ועיבוד נתונים (ICT) התנהגות תחבורה (Travel Behavior) ניתוח רשתות חברתיות (Social Network Analysis) וניתוח הסביבה הבנויה (Spatial Configuration). סקירת הספרות העלתה כי תחום מחקר משולב זה עדיין ראשוני, ועד כה נערכו רק מספר מחקרים בתחום. עוד העלתה הסקירה כי קיימים פערי ידע בשני תחומים: בתחום התיאורטי ובתחום שיטת איסוף הנתונים. עבודת הדוקטורט אם כן מציעה שני נתיבי מחקר: הרחבת המצע התיאורטי, ופיתוח שיטת איסוף וניתוח נתונים המשלבת ניתוח רשתות חברתיות וניתוח מרחבי, באמצעות תוכנות GIS וSPACE SYNTAX

המצע התיאורטי המשותף לכלל המחקרים שנערכו עד כה מבוסס על תיאוריית Network Individualism אותה פיתח הסוציולוג בארי וולמן. לשיטתו, החברה המודרנית עוברת תהליך של שינוי בשנים האחרונות, מחברה שבטית המקושרת דרך קשרים שכונתיים לחברה של יחידים המקושרים ביניהם באמצעי תקשורת חכמים. על בסיס תיאורטי זה התבססו המחקרים עד כה על שאלונים הפונים אל יחידים בכדי לקשור בין קשריהם החברתיים לבין התנהלותם התחבורתית.

מחקר הדוקטורט מציע להרחיב מצע תיאורטי זה על בסיס תיאוריית Foci של הסוציולוג סקוט פלד. על פי פלד, קשרים חברתיים נוצרים לרוב על ידי מפגשים חברתיים המעוגנים במקום מסוים. בהתאם לכך, מבקש המחקר לבדוק שיטת מחקר בה מנותחים הקשרים החברתיים דרך מקומות ציבוריים ולא דרך יחידים. שיטה זו משלבת תיאוריות שפותחו במעבדת המחקר של Space Syntax לפיה קיימים קשרי גומלין בין תנועת הולכי רגל והתפתחות עירונית. המחקר המוצע ישלב ראיונות במקומות ציבוריים בתל אביב עם ניתוח מרחבי למיפוי נפחי ההתנהלות החברתית, וזאת בכדי לבדוק את מערכות הקשרים ביניהם.

 

 קישור לפוסטר המחקר

מנחה : פרופסור משנה פנינה פלאוט