חשיבה על 'חשיבה עיצובית': עיון השוואתי של טקסטים בעיצוב ועסקיים - מרנינה הרמן

מרנינה הרמן

בעשר השנים האחרונות חשיבת עיצובית הפכה לביטוי אופנתית פופולרית בקהילות העיצוב ועסקים כאחד. הרבה כבר נכתב על הנושא בספרות אקדמית ופופולרית אבל אין הסכמה הושגה באשר להגדרה והאופי שלה בפועל.המחקר של מרנינה מעסיק ניתוחהסמיוטי על מנת לזהות מגמות לקסיקליות שיכול לספק לנו תובנה עקרונות יסוד רבים של חשיבת עיצובית.

 

 

 

מנחה: פרופ' גבריאלה גולדשמידט