השפעה של עיור ושינויים בשימושי קרקע על מגוון ביולוגי בשולי הערים - מרינה טוגר

מרינה טוגר

בבסיס הליכים של תכנון שימושי קרקע קיימת הראיה של עיור כהורס שטחים פתוחים ויוצר קיטוע. כתוצאה מכך ישנו אבדן שטחי בתי גידול ואלמנטים שונים במערכת אקולוגית וירידה במגוון הביולוגי. ברקע המחקר הקביעה שלא כל השטחים הפתוחים בעלי חשיבות זהה למערכת האקולוגית. ההשערה המרכזית הנה שניתן לזהות את האזורים הפתוחים בעלי חשיבות יתרה לשרידות של המערכת. מרחב המחיה של מינים שונים במסגרת אורבנית ניתן לראות כרשת כתמים של שטחים פתוחים המקושרים באמצעות פרוזדורים. חשיבות מאפינים שונים של הרשת שונה לכל מין ומין. המחקר הזה מנתמקד בהיבט השרידות המרחבית של רשת מרחב מחיה. שרידות של רשת הינה עמידות (קריא יכולת העברת מידע למרות ההפרעה) של הרשת בפני הסרת קדקודים או קשתות (כתוצאה מכשלים אקראיים או פגיעה מכוונת). למה זה חשוב? כמות מרחב מחיה של מין מסוים משפיע על השרידות שלו. אם מרחב מחייתו נעלם בהדרגה, האוכלוסייה של המין הזה תקטן אך תשרוד עד לערך קיצון אשר בו היא פתאום תקרוס והמין יכחד. כאשר רשת מתפרקת כמות מרחב מחיה הנגיש למין מסוים קטנה. מהו ערך הסף של כמות מרחב המחיה קשה לזהות אך התנהגות בלתי לינארית זו מתועדת בספרות (Fahrig 2001).

 

שרידות מאופיינת על ידי ריבוי אלמנטים מיותרים לכעורה - יתירות. כאשר ישנה יתירות גבוהה - למשל מינים שונים אשר מבצעים את אותו התפקיד (כגון סוגים שונים של עשבים אשר כולם מקור מזון לחיות מרעה) סיכויים גדולים יותר לשרידות המערכת במקרה ומין אחד מתוכם יכחד. ברשתות שרידות מושגת על ידי הוספת אלמנטים מיותרים - קדקודים או קשתות ובכך יצירת קישוריות. במקרה שקדקד או קשת מסוימים ימחקו, הרשת תישאר מחוברת. מורפולוגיה של רשת משפיע על שרידותה. עד כה נחקרה רשת שטחים פתוחים בחיפה בהתבסס על נתונים של מצולעים של שטחים פתוחים במערכת ממ"ג שנאספו במסגרת עבודת מחקר קודם. מערכת שטחים פתוחים הוצגה כרשת לאורך שנים ובוצעה הערכה של השינויים במורפולוגיה של הרשת וזיהוי אלמנטים הקריטיים מבחינת קישוריות. התבצעה סימולציה של הסרת כתמי שטחים פתוחים מרכזיים ברשת של חיפה על מנת לבחון את חשיבותם.

 

המשך המחקר מתמקד בקשר בין יתירות ברשת ויציבותה. לא כל הרשתות מפגינות את התכונה הזו (יתירות אשר מחוללת יציבות) אלא רק רשתות שהן Scale-free (Albert & Barabasi 2000). הרשת של חיפה אינה Scale-free ועל כן רגישה לכשלים. המחקר יורחב על נתונים יותר מדויקים וגם על נתניה וצפת. המטרה היא לפתח קריטריונים ומדדים מרחביים להשוואת חשיבות כתמי שטחים פתוחים למערכת ככלל, ובכך פיתוח בסיס לתכנון מרחבי מודע סביבה.

קישור לפוסטר המחקר 2013

קישור לפוסטר המחקר 2014

 

מנחה: פרופ"ח דני צ'מנסקי ופרופ"ח יצחק בננסון (אוניברסיטת תל אביב)