הזכות לדיור בהיבט המדיניות הציבורית - מישל אורן

מישל אורן

תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר.

 

תקציר – תקציר -   תקציר.

 

מנחה: פרופ' רחל אלתרמן ופרופ' יפה זילברשץ (אוניברסיטת בר-אילן)