מקומות גלובליים: שדה התעופה כמקרה חקר - מור שילון

מור שילון

מקומות גלובליים הינם מקומות 'מושטחים' המאופיינים בזרימה אינטנסיבית של סחורות, מידע ואנשים ביניהם ובתוכם. מקומות אלו נתפסים מחד גיסא כממשטרים, ומאידך גיסא, כחופשיים, דמוקרטיים והומאניים. המחקר בוחן את נמל התעופה, המשמש דוגמא מובהקת למקום גלובלי, מתוך הנחה כי המרחב בנמל התעופה מתכונן בכל עת מחדש באמצעות תנועה וזרימה של אובייקטים וסובייקטים בו.

 

המחקר עומד על מהותם של המקומות הגלובליים תוך ניתוח האופן בו מתנהג מקום גלובלי ב'פעולה', והפעלה של תיאוריות הבוחנות את המרחב מנקודת מבט דינאמית ומלמטה-למעלה מתחום 'סוציולוגיה של המרחב' ומתחום התכנון העירוני.

 

מור הינה סוציולוגית בהשכלתה העוסקת בתחום 'סוציולוגיה של המרחב' ובתיאורית שחקן-רשת (Actor-Network Theory). במחקרה היא שואפת לשלב בין היבטים פרקטיים מתחום התכנון העירוני לבין היבטים תיאורטיים-חברתיים מתחום הסוציולוגיה. את עבודת המאסטר, "פנטה ראי – על מרחב וזרימה בנמל התעופה בן גוריון", אותה סיימה בהצטיינות יתרה, כתבה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

 

 

מנחה: פרופ"ח רחל קלוש