תרומתם של תסקירי השפעה על הסביבה לשילוב מעברים אקולוגיים בתכנון כבישים בין-עירוניים בישראל - לירון שחף

לירון שחף

קווי תשתית ליניאריים, בפרט כבישים ומסילות רכבת, יוצרים חיץ פיזי בין שטחי המחיה של החי והצומח, מפריעים לתנועה ולפעילות ואף מהווים גורם משמעותי לתמותת בע"ח. מטרתם של מעברים אקולוגיים הינה למתן את ההשפעות של המחסומים האקולוגיים והקיטוע הנגרמים מתשתיות תחבורה. פיתוח מואץ של קווי התשתיות, האצת הפרגמנטציה של מערכות אקולוגיות והעלאת המודעות לניידות בע"ח, הביאו להגברת הדרישה לשיקולים אקולוגיים בתכנון כבישים בישראל. כיום מעברים אקולוגיים נמצאים בשיח הסביבתי בעת תכנון כבישים בישראל, בעשור האחרון בוצעו מספר מעברים ומעברים נוספים נמצאים בשלבי תכנון.

 

עיגון חשיבותן של השלכות סביבתיות בהליכי התכנון במדינת ישראל התבצע במידה רבה באמצעות תקינת תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) בשנת 1982, ובהמשך לכך, בעדכון התקנות בשנת 2003. תסקיר השפעה על הסביבה הינו מסמך הסוקר את הקשר בין תוכנית מוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע ומהווה כלי עיקרי לשמירה על איכות הסביבה בהליכי התכנון בישראל. כלי זה נמצא בשימוש נרחב כיום ומלווה במספר ביקורות. אחת הביקורות העיקריות היא שהמערכת אינה מחייבת את אימוץ ממצאי התסקיר בעת קבלת החלטות. ההחלטות המתקבלות בתהליך התכנון, תלויות באינטרסים אשר משקפים נורמות וערכים של מקבלי החלטות הפועלים בתוך זירה פוליטית וממצאי התסקיר עשויים להדחק הצידה בשל שיקולים פוליטיים.

 

אחת הדרכים המקובלות למדוד את יעילותם של תסקירי השפעה הינה לבחון את שילוב ממצאי התסקיר בקבלת החלטות תכנון. על פי Jay:

 

"It is in the realm of decision making about specific projects that the influence of EIA can best be tested."  (Jay et al, 2007, pp.290)

 

ישנם מחקרים בנושא שילוב התסקיר וממצאיו במערכת התכנון בישראל, אך מחקרים אלו בחנו את יעילותה של מערכת התסקירים בכל סוגי הפרויקטים התכנוניים בישראל כמקשה אחת ולא התעמקו בהשפעת התסקיר על תהליך קבלת ההחלטות.

 

מתוך התבוננות בפרגמנטציה כאחת הבעיות המרכזיות בשימור טבע בעידן הנוכחי, המחקר יבחן את תרומתם של תסקירי השפעה על הסביבה לשילוב מעברים אקולוגיים בתכנון כבישים בין-עירוניים בישראל. בהתבסס על ניתוח מסמכי תכנון ועריכת ראיונות עם אנשי מפתח בתהליך התכנון של כבישים בין-עירוניים בישראל, יחקרו מקרים בהם היו המלצות בתסקירי השפעה על הסביבה לבנות מעברים אקולוגים והמלצות אלו אומצו או לא אומצו כהוראות בתוכניות הסטטוטוריות. תוך שימת דגש על תהליך קבלת ההחלטות ובהתייחס למערך הכוחות בתוכו הוא מתנהל, מחקר זה יחשוף נדבך ידע נוסף לגבי שילובו של התסקיר במערכת התכנון ועל אופן ההתמודדות של התסקיר עם תחום תכנוני מורכב.

 

מנחים: ד"ר דניאל אורנשטיין ופרופ' שאול עמיר