איחוי הרקמה העירונית: אזורי תעשייה מתחדשים בישראל והשתלבותם בעיר - ליהי מצא


ליהי מצא

השינויים בכלכלה הגלובלית שחלו בעשורים האחרונים, כמו גם צמיחתה של התעשייה עתירת-הידע, ההתפתחות הטכנולוגית והמודעות הסביבתית ההולכת וגוברת, הובילו לשינויים מהותיים הן במושג 'תעשייה' והן באזורי התעשייה. לשינויים אלו השלכות חברתיות, כלכליות, סביבתיות ומרחביות על העיר העכשווית, שאחת הבולטות בהן היא דעיכתם של אזורי תעשייה עירוניים, להם היה בעבר תפקיד מרכזי בכלכלה העירונית. הרצון להתמודד עם תהליך דעיכה זה על השלכותיו השונות, לצד ההכרה במחסור בקרקעות פנויות לפיתוח, מובילים לחשיבה חדשה על התחדשות אזורי תעשייה עירוניים. אם בעבר היו אזורים אלו מובחנים מהעיר, ובמידה מסוימת אף היוו יחידה נפרדת ממנה ומנוכרת לה, מביאה חשיבה חדשה זו לשינוי מהותי באופיים ובתפקידם העירוני.

מטרת המחקר היא לבחון את השתלבותם של אזורי התעשייה העירוניים ברקמה העירונית בעקבות השינויים הפיזיים-מרחביים שעברו, תוך התמקדות באפיון היחסים בין אזור התעשייה המחודש לבין העיר בשלושה תחומים מרכזיים: פיזי-מרחבי, פרקטי וחוויתי. הבנת תהליך התכנון מחדש ואיחוים של אזורים אלו לרקמה העירונית תתבסס על חקר התמורות בחשיבה ובתרבות התכנונית בישראל וניתוחן ביחס למודלי התחדשות אזורי תעשייה הקיימים במקומות אחרים בעולם.

המחקר יבחן וינתח שלושה מקרים של התחדשות אזורי תעשייה בישראל המצויים בשלבי מימוש שונים: האזור המחודש בקרית ביאליק, האזור המתחדש בנתניה, והאזור המתוכנן בבת ים; באמצעות כלי מחקר איכותניים וכמותיים שיכללו, ראיונות מובנים למחצה עם מובילי מדיניות ובעלי תפקידים, ניתוח מפות ותכניות, ושאלונים.

 

מנחה : ד"ר אפרת אייזנברג