הערכת תהליך התכנון של מרחבים ביוספרים בישראל - ליהי גולן

ליהי גולן

שמורות ביוספריות הם אתרים אשר מוקמים על ידי מדינות ומוכרים על ידי תכנית אדם וביוספרה (Man and the Biosphere- MAB) של אונסק"ו (UNESCO). הרעיון של שמורות ביוספריות נולד מתוך הצורך לספק כלים להתמודדות עם סוגיות של שימור טבע, המבוסס על קהילות מקומיות, שיתוף פעולה בינ"ל, מחקר אינטרדיסציפלינרי, וניטור.

במהלך השנים נערכו מחקרים רבים העוסקים בשמורות הביוספריות ובהערכתן. בנוסף, מחקרים אשר פורסמו ניסו להעריך את הניהול של שמורות ביוספריות, את שיתוף הציבור בהם, את הממשקים בין הגופים השונים המעורבים בהם, ואת הקונפליקטים העולים בניהולם. עם זאת, מסקירה ראשונית של הספרות הבינלאומית עולה כי אין מחקרים הבוחנים את תהליך התכנון של השמורות הביוספריות.

מטרת המחקר היא להעריך את תהליך התכנון של שלושת המרחבים הביוספרים בישראל -הכרמל, שפלת יהודה ורמת מנשה, לזהות ולבחון את הגורמים אשר תרמו או הכשילו את ההכרה של המרחבים המתוכננים. הערכה זו של תהליך התכנון בארץ, תוכל לתרום לפרקטיקה התכנונית של מרחבים ביוספרים וניתן יהיה להפיק מהם לקחים לעתיד, בארץ ובעולם. הערכה זו אף תוכל לשמש בסיס לגיבוש מדדים להערכת חלופות תכנון של שמורות ביוספריות ולפיתוח מודלים לתכנון שמורות אלו.

המחקר יכלול סקירה של הספרות הקיימת במגוון דיסציפלינות כגון תכנון בר קיימא, הערכה של שמורות ביוספריות, והערכה של תכנון תוך התמקדות בתהליך התכנון. לאחר מכן, יקבעו הקריטריונים להערכת התהליך. איסוף המידע יערך בעזרת ראיונות מובנים למחצה עם מתכננים, פוליטיקאים, נציגי ארגונים סביבתיים, תושבים, ובעלי עניין נוספים.

 

קישור לפוסטר המחקר

מנחים : פרופ' דניאל אורנשטיין  ופרופ' פנינה פלאוט