עיצוב בעזרת תכנון - יוליה גרינקרוב

יוליה גרינקרוב

המחקר הנ"ל דן בתהליכי תכנון שהתנהלו בירושלים בשנות ה-70 המוקדמות. שנים אלו היו קריטיות בהתפתחותה של העיר הן מבחינת היקף הבנייה והן מבחינת הגורליות של החלטות התכנון. מתוך הבנת הרגע ההיסטורי, הדיונים שהתרחשו אז בדבר קביעת הדימוי של העיר אופיינו בסערת רוחות חסרת תקדים. על בסיס דיונים אלו ניתן למפות את המתחים האידיאולוגיים אשר שיסעו את החברה הישראלית בתקופה ההיא, אף כי רובם נשארו רלוונטיים ו/או הוחרפו בזמננו אנו. את שיא הדיון הציבורי ניתן לשייך לישיבת ועד ירושלים של דצמבר 1970, בה השתתפו גדולי האדריכלים ואנשי הדעת העולמיים. ישיבה זו מהווה נקודת שבר בתפיסת התכנון בעיר וגם משמשת ממשק חשוב בין התפתחויות מקומיות להלך הרוחות הכלל עולמי בזירת התכנון האורבני.

 

מקרה בוחן, עליו מתבסס המחקר, הוא פרשת המלון הייאט אשר ייצרה סביבה שיח ציבורי לוהט וגרמה, על פי דעת רבים, לשינויים מהותיים במדיניות התכנון. ניתן לראות בפרשה זו נקודת מפנה מהותית במספר מישורים של ההוויה האורבנית והכוחות המעצבים שלה. המישור הראשון הוא חברתי-כלכלי ובוא מתואר רגע מהעבר (או המפגש) מכלכלה רווחה ריכוזית לכלכת שוק חופשי וגלובלי. מישור זה נבחן על בסיס ניתוח של התפתחות המלונאות בעיר. המישור השני הוא חוקתי-פוליטי בו מתהווים המתחים בין כוחות מדיניים וקפיטליסטיים לבין מערכות חוק דמוקרטיות. במישור זה נפרסת הסוגיה של פיתוח מזרח ירושלים ומהלכי התכנון המזורז אל מול האסטרטגיה של עיצוב דרך תכנון. המישור השלישי הוא המישור של התרבות האדריכלית בו ניתן לאבחן את העימות בין האסכולה המודרניסטית המתמקדת באובייקט לבין האסכולה החדשנית יותר (רוויזיוניסטית) אשר חוקרת תהליכים, רקמות וסביבות.

 

בפרשה זו ניתן לעקוב אחר יחסי הגומלין המורכבים בין פעילות התכנון לבין הכוחות החיצוניים לה כגון חברה, מדינה, משפט, שוק ומדע. מתוך סבך המתחים המאפיינים את התכנון בירושלים בולטת פעילותה של היחידה לתכנון אורבאני שהוקמה בעירייה בעקבות הביקורת של ועד ירושלים. פעילות זו מייצגת את כוחו החתרני של ידע אדריכלי ומדגימה את הטקטיקה התכנונית המאפשרת להשפיע באופן עקיף על העשייה האדריכלית ולעצב את העיר על דרך השלילה, תוך ריסון וניתוב הפיתוח ולא תוך ניצולו. את הטקטיקה הנ"ל ניתן לכנות: עיצוב בעזרת תכנון, אשר בעזרתה הידע האדריכלי רוכש כוח השפעה במגרש כלכלי-פוליטי. ממשק ייחודי זה הוא הנושא המרכזי של המחקר וraison d'être שלו.

 

מנחה: ד"ר אלונה נצן-שיפטן