חזיתות בניין מגיבות: שליטה מבוזרת על רכיבים דינאמיים של מערכת חיפוי  - טניה פנקטרוב יקותיאל

טניה פנקטרוב יקותיאל

המחקר עוסק באפשרות תנועה של חיפויי חזיתות במבנים, התנועה באה לידי ביטוי בהתאמה הפיזית של כל רכיב לשינויים אקלימיים על מנת להגיע לאיזון האופטימלי בין התנאים בסביבתו החיצוניים של המבנה לבין תנאי הפנים. קיימות מספר דוגמאות של שימוש באלמנטים קינטים עבור איזון התנאים האקלימיים וצמצום האנרגיה המושקעת בקירור והארת המבנה. המגבלות העיקריות של שימושים אלו הן ברובן מגבלות טכנולוגיות ויוקר ההתקנה והאחזקה של המערכות.

 

המגמה החדשה של שימוש בכלים פרמטריים בתכנון אדריכלי בשילוב עם השימוש במיקרו מעבדים (שעלותם לא גבוהה), מאפשרים לבחון מחדש את שילוב האלמנטים קינטיים בחיפוי חזיתות במודל של שליטה מבוזרת.

 

המודל המוצע מאפשר שליטה פרטנים ואוטונומית של כל רכיב במערכת החיפוי. המחקר מציע אפשרות לכל רכיב למדוד פרטנית את התנאים האקלימיים בסיבתו המיידית על פני החזית, ולהתאים את הקונפיגורציה שלו אליהם בהתאים לדרישות המוגדרות. כמו כן שליטה מבוזרת על הרכיבים תאפשר לכונן יחסי השפעה הדדית בין אלמנטי החיפוי המרכיבים את החזית.

 

המחקר בוחן את האבולוציה של שיטות שליטה מגוונות המיושמות בהפעלת מערכות חיפוי והצללה ומשווה בין השיטות המסורתיות – המפעילות את החזית על פי מהלך קבוע מראש לבין השליטה המבוזרת. במהלך המחקר יבחנו מספר מקרי מבחן ויבצעו ניסויים אשר יערכו בשימוש בכלים לתכנון פראמטרי ומיקרו מעבד -  Arduino  שיפעיל את האלמטים. תוצאות הניסויים יהוו בסיס להשוואה בין יעילות ההפעלה בשיטות המסורתיות לבין הפעלה מבוזרת של מערכות החיפוי.

 

קישור לפוסטר המחקר

 

מנחה: ד"ר יאשה גרובמן