חדשנות טכנולוגית מוכוונת ביקושים כזרז לצמיחה כלכלית וחברתית של אזורים - טלי-נוי הינדי

טלי-נוי הינדי

מטרת המחקר לנתח את התפקיד שממלא הביקוש (צרכנים, משקיעים והשוק) ביצירה ובניצול של ידע טכנולוגי, בהכרה בחדשנות טכנולוגית ובעידוד הגידול בפרודוקטיביות, ברמה התיאורטית ובייחוד מההיבט האמפירי. המחקר בוחן את מבנה הרשתות והחיבורים המקשרים בין שחקנים מוסדיים שונים (תשתית מחקר, קהילה עסקית, מקבלי החלטות) המעורבים ביצירה וניצול של ידע טכנולוגי ברמת הפירמה, הסקטור הטכנולוגי והמימד המרחבי אשר בהם התהליכים מתבצעים, תוך מתן דגש ליחסי מרכז פריפריה. המטרה לספק תמיכה מדעית כתשתית ליצירת כלי מדיניות ומדידה של חדשנות טכנולוגית מבוססי ביקוש, תומכי ידע וזיהוי דרכי פעולה מומלצים למערכות טכנולוגיות ברמה הלאומית והאזורית.

 

יצירת חדשנות טכנולוגית וידע הם גורמי מפתח בתהליך הצמיחה הכלכלית של מדינה ושל אזורים בתוכה. כיום קיימת הסכמה רחבה בין חוקרים ואנשי שדה שמדיניות ממסדית ממוקדת לעידוד חדשנות וטכנולוגיה יוצרת תנאים הכרחיים המאפשרים צמיחה כלכלית בת קיימא עבור מדינות ואזורים. בעשורים האחרונים, כלי המדיניות שהונהגו הם בעיקר מצד ההיצע המניח שיצירת ידע טכנולוגי הוא תוצר של מדיניות תמרוץ ומימון תהליכי מו"פ. מדיניות מובלת מצד הביקוש (השוק) הוזנחה ורק לאחרונה התגברו הקולות הקוראים לשילוב כלי מדיניות שכאלה ליצירת חדשנות טכנולוגית.

 

מערכת לאומית לעידוד חדשנות טכנולוגית היא למעשה "יצור כלאיים" הנובע מתהליכים של כוחות שוק חופשי ופעילויות בהן נוקטת המדינה. המחקר בעולם מצביע על חשיבותה של מדיניות ממשלתית כגורם מכריע בעידוד תהליכים של חדשנות טכנולוגית. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שחדשנות טכנולוגית מושפעת לא רק מגורמים פנימיים הפועלים בתוך הפירמה, אלא גם ובאופן מובהק מגורמים חיצוניים לפירמה, כגון: קשר בין פירמות, קשר עם מוסדות להשכלה גבוהה, קשר עם ספקים ולקוחות.

 

ההנחה הבסיסית העומדת בבסיס המחקר היא כי מדיניות ביקוש איננה יכולה להצליח אם היא איננה מלווה בכלי מדיניות ומדידה אפקטיביים המכוונים לתמוך במיוחד ביצירה של ידע טכנולוגי ובאופן רציף, וכתוצאה מכך בחדשנות טכנולוגית.

 

קישור לפוסטר המחקר

מנחה: פרופ"ח אמנון פרנקל