הסכמים בין רשויות מקומיות ויזמים פרטיים - חוה ארליך

חוה ארליך

תקציר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנחה: פרופ' רחל אלתרמן