חתימת ההופעה: מבט מכונן מציאות - זיויה קיי

זיויה קיי

מחקר 'חתימת ההופעה' מפנה זרקור אל עבר התפקוד של המרחב העירוני כמשאב ציבורי, מנקודת ראותו של התושב שהוא בעל הזכויות על המרחב. בניגוד לשימוש שעושים במרחב בעלי התפקידים הממונים על אופיו המערכתי והעירוני, גישת המחקר מחפשת דרכים לטעון את המרחב באופן שגרתי בהלך-הרוח האזרחי של התושבים. בהמשך למחקרים הבוחנים את הבניית המשמעות של המרחב העירוני אצל עוברי האורח ושאר המשתמשים כוונת המחקר לבחון מהי תרומת ההופעה של עוברי האורח במרחב העירוני להבניית המשמעות התרבותית והאתית של המרחב. הטענה המרכזית היא שמרבית אוכלוסיית כדור הארץ המתגוררת בערים, נידונה לשוטט במרחב כציבור של עוברי אורח המכלכלים את הסדר המרחבי/חברתי וניתן לציידם באמצעים שיאפשרו להם להתוות סדר חדש. תחום המחקר נמצא באזור החפיפה בין שלושה שדות ידע: משמעות במרחב הציבורי כפועל יוצא מעיצוב עירוני; אתיקה חזותית בתפיסות של הופעה/לבוש; עיצוב פעולה ישירה כפרקטיקה של אקטיביזם חברתי ופוליטי. עניינה של תפישת המחקר הוא קידום בסיס מחשבה הומאני ואתי בסדר היום הציבורי ופיתוח מנגנוני פעולה המוּנעים מתפישת אחריות אישית, כדי שאפשר יהיה לחולל באמצעותם מפנה חברתי ותרבותי בראי התקופה.

 

התרומה המעשית של המחקר היא בניסיון לנסח שיטה ולפתח כלים לא מערכתיים שבאמצעותם ניתן יהיה לבחון מהי תרומת מרחב ההופעה למשמעות המרחב הציבורי וכיצד ניתן להשתמש בה בכדי להרחיב את מידת חופש הפעולה האישי במרחב. המחקר הוא 'מחקר פעולה' המבוסס על פרקטיקות של עיצוב-הופעה ואמנות- המופע. מהלך המחקר יבחן פרקטיקות המאפשרות לכל אדם המופיע במרחב הציבורי לשאת באחריות על הבניית המשמעות החברתית בו. מקרי המבחן יציגו את חווית המשמעות במרחב העירוני כסופרפוזיציה של חיכוך מתמיד בין המשמעות החזותית של הסביבה הבנויה ובין פעילות אנושית ברגע נתון, בתלות בתפיסת הסביבה הממשית והמציאות הווירטואלית המומשגת בהקשר אליה.

 

נדמה שקיים עיוורון בהסכמה לגבי כל אותם קשרים ואילוצים המובילים את הציבור באופן סמוי במסלול מגמתי וקבוע מראש ודרוש מהלך שיחשוף את סבך התלויות המכתיבות את משמעות מרחב ההופעה. מהלך המחקר מתוכנן לחשוף את האופן שבו הסדר המרחבי כופה סדר חברתי על פי גישה התומכת בשילוב בין כלים מדעיים לבין מחקר באמצעות תהליכי עיצוב ואמנות ומתודה פנומנולוגית.

קישור לפוסטר הפרויקט

 

מנחה: פרופ' איריס ערבות