מערכת ממוחשבת מבוססת ידע לשדרוג ירוק של בנייני מגורים קיימים - דפנה דרורי

דפנה דרורי

מצאי בנייני המגורים הקיימים מהווה נפח בלתי מבוטל מן הסה"כ הבנוי. עובדה זו מחדדת את הצורך במחקר בתחום הבנייה בת הקיימא, המתמקדת בטיפולוגית המגורים הקיימים.

 

המחקר יעסוק בפיתוח כלי תכנון לשדרוג ירוק של בנייני מגורים קיימים. כלי התכנון יבנה כמערכת ממוחשבת מבוססת ידע, אשר תהיה ערוכה כספריות מידע בניווט עפ"י הקשר. המערכת תנחה את הארכיטקט בכל שלבי התכנון, באשר לאפשרויות ה"ירוקות" העומדות בפניו בשדרוג בנייני מגורים קיימים והפיכתם לבניינים בני קיימא בהתייחס לגורמים; חיסכון באנרגיה, קרקע, מים, חומרים, פסולת, תחבורה, ואיכות הבניין מבחינת הרווחה והבריאות עבור משתמשיו אשר ניתן להשיג בבניין ובשטח הפתוח הצמוד לו. המערכת תציין נקודות מפגש בין המשתנים הירוקים ובין המתכננן ליועצים ומתכננים אחרים. מערכת המבוססת על שיטת ניווט קונטקסטואלי בתוך מערך המידע, תאפשר חופש תכנוני רב מחד, והתאמה אישית לצרכים של כל פרויקט ופרויקט מאידך. כלי התכנון הממוחשב שיפותח, יקדם את שדרוגם של בניינים קיימים לבניינים ברי קיימא בסביבה בה אנו חיים.

 

מנחה: שם המנחה