הקהילה בתכנון - דנה שבח

דנה שבח

תכנון עם קהילה הוא תחום מקצועי מתפתח. בעשורים האחרונים מופנית תשומת לב לצורך של מתכננים להבין את האופנים שבהם התושבים במקום חיים ופועלים בסביבתם.

 

המחקר מתמקד בקושי המושגי בהגדרת הקהילה, במשמעויותיה בתחום התכנון ובצורך הגובר בהתוויית דרכים לעבודה תכנונית עם קהילות.

 

המחקר מבקש לבחון כיצד חינוך מקצועי מייצר פרקטיקה מקצועית ואת האופנים שבהם ניתן ליצור מפגשים עם קהילות הכוללים התנסות תכנונית מעשית עימה (Hands-On). תשומת לב ממוקדת תוקדש לבחינה של גישות לעבודה עם קהילה מדיסציפלינות אחרות, כגון : סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועבודה קהילתית. מטרה נוספת של המחקר היא לבחון מספר תוכניות לימוד בארץ ובעולם המתמחות בתכנון עם קהילה, על-מנת לבדוק את ישימותו של הניסיון הבינלאומי שהצטבר ואת מידת התאמתו לקונטקס הישראלי המקומי.

 

החקירה תאפשר להצביע על הכלים, השיטות והאסטרטגיות שיש לנקוט בעבודה תכנונית עם קהילות במטרה לעודד ולטפח מעורבות חברתית מקצועית.

 

קישור לפוסטר המחקר

מנחה: פרופ"ח רחל קלוש