מודל לניתוח והערכת תאורה של חללי פנים בבניינים – גישה איכותנית וכמותית  - בשארה ריזק

בשארה ריזק

תחום ניתוח והערכת התאורה הוא אחד החשובים בהערכות ביצועיות של בניינים. כמו בתחומים אחרים, גם פה נכללים פרמטרים רבים אשר יש לבחון ולהבין על מנת להשיג תמונה רחבה וכוללת של ביצועי התאורה הטבעית והמלאכותית של בניין.

 

כיום קיימות שיטות רבות לניתוח תאורה המתמחות או במידה בודדת או באוסף של מידות שונות אשר אמורות לתת תמונה כוללת של מצב התאורה בתכנון הנבדק. עם כן, נותר תחום ניתוח התאורה מאיים למתכנן הבלתי מנוסה, ולכן הוא נשאר במחוזותיהם של יועצים מקצועיים – במקרה הטוב.

 

המחקר המוצע יציג מודל מקיף וקל לשימוש לניתוח והערכה, המשלב גם אספקטים כמותיים וגם איכותניים. תוצאות הניתוחים יוצגו בדרך פשוטה וקלה לקריאה והבנה גם למשתמש הלא מנוסה, תיצור תמונה כוללת של ביצועי התאורה של החלל הנבדק וכן גם תאפשר השוואת ממצאי בדיקות שונות בצורה פשוטה. המערכת המוצעת תשולב בתוכנות BIM (Building Information Model).

 

מנחה: ד"ר אברהם יזיאורו.