רשת קשרי נראות של 'מקום שלישי' בתוך קונפיגורציה מרחבית של העיר  - אסיה נטפוב

אסיה נטפוב

מחקר הדוקטורט עוסק בהיבט פונקציונלי של רשת מרחבית של העיר, בהתמקדות על פונקציות הסעדה: בתי קפה, פאבים ומסעדות. מקומות אלה משמשים כיחידה פונקציונלית בניתוח קונפיגורטיבי של העיר. בעקבות ספרות בסוציולוגיה אורבנית המחקר מכנה את תרבות בתי קפה בשם "המקום השלישי" בהשוואה למקום ראשון ושני, בית ומקום עבודה. לפונקציה זו תפקיד חשוב ביצירת תחושת מקום ותחושת קהילה בעיר.

המחקר בוחן פריסה מרחבית של מקומות ציבוריים אלה. הבחינה נעשית ע"י ניתוח נראות שלהם בתוך סביבה עירונית נתונה. בדיקה כזו מאפשרת לבחון איך פיזור של פונקציה מסוימת מושפע מתצורה מרחבית של העיר.

 

סביבה פיזית של העיר ניתנת לייצוג באמצעות רשת או גרף, כאשר קדקודים והקשרים ביניהם מוטבעים בתוך מרחב גאוגרפי. מסגרת ייחודית זו מקשרת בין סטרוקטורה של המרחב ותיפקודה לבין קוגניציה מרחבית של בני אדם.

 

על מנת לבחון את השיטה המוצעת המחקר מבצע ניתוח של מקרה בוחן באזור לב העיר במרכז תל אביב במהלך המחקר תפותח שיטה המאפשרת ליישם כלים מתורת הרשתות על מנת להבין את הכוחות הבסיסיים העומדים מאחורי הופעתם של פונקציות שונות בעיר. הבנה של תהליך זה יכולה לתרום לפיתוח סביבות עירוניות בר קיימא ולחזוי דפוסי התנועה הנלווים לתיפקודם. המחקר מציע לבנות מודל סימולציה, שמשחזר אינטראקציות בין מרכיבים עיקריים המשפיעים על פריסה מרחבית של מקומות שלישיים בעיר ולתאר את הדינמיקה המרחבית שלהם. בנוסף, המחקר עוסק בהשערה שדינמיקה זו ניתנת לפענוח ע"י תורת מערכות מורכבות ובכך מבסס קישור חדש בין תהליכים חברתיים בעיר לבין תיאוריות פיזיקליות.

 

קישור לפוסטר המחקר

קישור לאתר האישי

 

 

מנחה: פרופ' משנה דפנה פישר-גבירצמן, פרופ' חבר דניאל צ'מנסקי