בעלי תפקידים

 

 

 

 

 

פרופ' ערבות איריס

  פרופ' פרנקל אמנון     פרופ"מ יזיאורו אברהם    פרופ"מ גרובמן יאשה  
דיקן
 
סגן דיקן
לימודי מוסמכים,
מחקר וקידום סגל
 
סגן דיקן
לענייני הוראה
 
סגן דיקן
לענייני סטודנטים

 

 


 

 

 

 

 

פרופ"ח קפלוטו גדי    פרופ"ח אלון-מוזס טל   פרופ"ח פלאוט פנינה    פמ"ה טרזי עזרי
ראש מסלול
ארכיטקטורה
 
ראש מסלול
אדריכלות נוף
 
ראש מסלול
תכנון ערים ואזורים
 
ראש מסלול
עיצוב תעשייתי

 

 


 

 

 

 

 

 

 

פרופ"ח נצן-שיפטן אלונה    אסיף שמאי   פרופ"מ גרובמן יאשה  
ראש מרכז
מורשת הארכיטקטורה
 
ראש מרכז
לחקר העיר והאיזור
 
ראש מרכז
מו"פ
 
 
 

 

 

ועדות קבועות

 

הנהלה
 • אלון-מוזס טלי
 • גרובמן יאשה
 • טרזי עזרי
 • יזיאורו אברהם
 • ערבות איריס
 • פלאוט פנינה
 • פרנקל אמנון
 • קלעי יהודה
 • קפלוטו גדי
 • ברוך דלית
פרסים
 • ראש הוועדה: מרטנס קרל
 • מרכזת: להמן ליאת
 • בהר דוד
 • ליסובסקי נורית
 • נצן-שיפטן אלונה
 • שושן דני
אירועים
 • ראש הוועדה: איזנברג אפרת  
 • מרכזת: עבאס-אור לימור
 • אסיף שמאי 
 • מרטנס קרל
 • נצן-שיפטן אלונה
 • פורטמן מישל
 • קלוש רחל
 • שוורץ אסף
 • שושן דני
וועדת בחינה/קבלה אדר' ונוף
 • ראש הוועדה: הירש איציק
 • אלואיל יעל
 • בליך בילו
 • טיבי אריאל
 • ליסובסקי נורית

בוחנים:

 • יוני אבידן 
 • מאיה רנד-בלוך
 • אודי בלפרמן 
 • לי אריאב (נוף)
ועדה מכינה
 • טרזי עזרי
 • אלון-מוזס טלי
 • ערבות איריס
 • פרנקל אמנון
 • קלעי יהודה
 • קפלוטו גדי(עד 31.12.16)
סגל סטודנטים
 • בליך בילו
 • גרובמן יאשה
 • הירש איציק
 • מועלם ניר
 • שוורץ אסף
וועדה מקצועים למורים נלווים
 • ראש הוועדה: אייל קרני 
 • מרכזת: גרינברג מירי 
 • איזנברג רם
 • הירש איציק
 • טיבי אריאל
 • כהן אורי
 • שוורץ גבי
וועדת אתר הפקולטי
 • אחראית: אלואיל יעל
 • גרובמן יאשה
 • טרזי עזרי
וועדת יום פתוח להסמכה
 • ראש הוועדה: ליברטי שלו רות
 • אהרון מירב
 • איזנברג רם
 • ג'בארין יוסף
 • הירש איציק
 • נצן-שיפטן אלונה
 • שושן דני
וועדת יום פתוח למוסמכים וביכורי מחקר
 • איזנברג אפרת
 • אלון-מוזס טלי
 • טרזי עזרי
 • מרטנס קרל
 • קפלוטו גדי
"הדריון"
 • ראש הוועדה: אסיף שמאי
 • רכזת:  דפנה זיו
 • אהרון מירב
 • אלון-מוזס טלי
 • בהר דוד
 • בליך בילו
 • נצן-שיפטן אלונה
 • קלוש רחל
 • ברוך דלית
 

 


 

 

 

ועדות הוראה

 

ארכיטקטורה
 • אלואיל יעל
 • אסיף שמאי
 • בליך בילו
 • גרובמן יאשה 
 • הירש איציק
 • טיבי אריאל
 • יזיאורו אברהם 
 • כהן אורי
 • ליברטי שלו רות 
 • נצן-שיפטן אלונה  
 • קלוש רחל 
 • קלעי יהודה
 • קרני איל
 • שוורץ אסף
 • שוורץ גבי
 • שושן דני
 • שפרכר אהרון 

משקיפים:

 • מירב אהרון
 • בהר דוד
 • ליסובסקי נורית 

 

אדריכלות נוף
 • איזנברג רם  
 • אסיף שמאי
 • ליסובסקי נורית

משקיפים:

 • אורנשטיין דניאל  
 • בהר דוד
 • נצן-שיפטן אלונה
תכנון ערים
 • אהרון מירב 
 • אורנשטיין דניאל  
 • איזנברג אפרת
 • אסיף שמאי
 • ברויטמן דני
 • ג'בארין יוסף
 • מועלם ניר
 • מרטנס קרל
 • פורטמן מישל 
 • פרנקל אמנון

משקיפים:

 • קלוש רחל
 • שוורץ אסף
עיצוב תעשייתי
 • איזנברג אפרת  
 • בהר דוד
 • גרובמן יאשה
 • שפרכר אהרון  

 

 

 


ועדות אד-הוק

 • בינוי בפקולטה (פביליון) – יהודה קלעי, גבי שוורץ, שמאי אסיף, איריס ערבות, גדי קפלוטו. 
 • VisLab – אהרון מרב
 • חממה חברתית -קלוש רחל , רותי דונג(מנהלת אדמיניסטרטיבית)
 • יו"ר תת הועדה למחקר ותארים מתקדמים בארכיטקטורה - קלוש רחל

 

מרכזי קורסים בתכנון

 • קורס א' – אריאל טיבי
 • קורס ב' (א')- אורי כהן (סמסטר חורף)
 • עיצוב עירוני (ב') – איריס ערבות (ריכוז ללא הוראה, סמסטר אביב)
 • קורס ג'-ד'- דפנה פישר-גבירצמן.
 • קורס ה'- גבי שורץ
 • פרויקט גמר (קורס ה') – גבי שוורץ
 • פרויקט גמר נוף- מתניה זק
 • עיצוב בסיסי ואומנות ניסויית - דני שושן
 • פרטי בנין - אייל קרני
 

 

תפקידים

 • ראש מנהלה - ברוך דלית
 • אחראי מעבדת MUNDI Lab - בהר דוד
 • אחראי מעבדת אקלים - יזיאורו אברהם
 • אחראית אתר הפקולטי - אלואיל יעל
 • חילופי סטודנטים– ליברטי שלו רות
 • ספריה - פורטמן מישל
 • קשרי חוץ – פורטמן מישל
 • קשרי תעשיה- טרזי עזרי
 • מזכיר מועצת פקולטה – מועלם ניר
 • קולוקויום – אורנשטיין דניאל
 • אירוע בוגרים פרס עזריאלי– נוף: איזנברג רם, אדריכלות: שוורץ גבי
 • גלריה - יושב ראש: שושן דני, טרזי עזרי, ערבות איריס, שוורץ גבי, עבאס-אור לימור
 • סגן משנה בכיר לעניני בני מיעוטים – ג'בארין יוסף 
 • חבר ועדת השיפוט הטכניונית להענקת פרסי הצטיינות לסגל אקדמי- פרנקל אמנון
 • קרן עזריאלי - קלעי יהודה
 • Newsletter וקשרי בוגרים בפקולטה-  שוורץ אסף
 • יועצת לסטודנטים בנוף - ליסובסקי נורית
 • אשת קשר עם ארגון הסגל האקדמי - פורטמן מישל
 • מנהלת אקדמית של החממה החברתית - קלוש רחל
 • מנהלת אדמיניסטרטיבית של החממה החברתית - רותי דונג 

 

 

 

נציגים

 • ועדת תיאום ותקשוב– בהר דוד
 • סנט– פרנקל אמנון, קלעי יהודה
 • קמפוס ירוק –אורנשטיין דניאל, אסיף שמאי, קפלוטו גדי
 • הנדסה אזרחית– פלאוט פנינה
 • המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה – ג'בארין יוסף 
 • לימודים הומניסטיים– אלואיל יעל 
 • תכנית אנרגיה של הטכניון– יזיאורו אברהם
 • תכנית ביניחידתית להנדסה עירונית - פלאוט פנינה
 • תכנית ביניחידתית למקרקעין- פלאוט פנינה, שפר דני 
 • נציגה בתוכנית ME כללית טכניונית - אלואיל יעל
 • נציג בתכנית מדע יישומי (JTCII) - קלעי יהודה
 • נציג בועד האקדמי של הגן האקולוגי - אורנשטיין דניאל
 • מועצה ארצית לתכנון ובניה– יזיאורו אברהם, פרנקל אמנון(עם ארזה ועדנה)
 • מועצה להנדסה ואדריכלות – אסיף שמאי 
 • מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע – ליסובסקי נורית 
 • הנדסה ימית - פורטמן מישל
 • שופטת במאגר השופטים בבתי הדין למשמעת אקדמית בדרגת פרופ'"ח - קלוש רחל, קפלוטו גדי
 • יו"ר תת הועדה למחקר ותארים מתקדמים בארכיטקטורה - קלוש רחל