בחינות קבלה לדוגמא

פקולטה לארכיטקטורה

דף זה מציע דוגמאות מבחינות שניתנו בעבר. הפקולטה אינה מתחייבת שהבחינה הבאה תהיה במתכונת זהה לבחינות אלה.

 

 

מידע נוסף ניתן למצוא במרכז רישום וקבלה של הטכניון בקישור הבא