ארכיטקטורה ובינוי ערים - תארים מתקדמים

 

מסלול ללימודי מוסמכים בארכיטקטורה ובנוי ערים היה הראשון מסוגו בישראל, ועדיין היחיד המעניק תואר דוקטור. המסלול הנו בעל אופי מחקרי וביקורתי, ונועד להקנות לתלמידיו ידע מקצועי מתקדם ויכולת מחקרית בתחומים נבחרים של הארכיטקטורה והעיצוב העירוני.

 

אפשרויות בלימודי תואר שלישי:

 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בארכיטקטורה
 • מסלול לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בלימודי הסביבה

 

 

אפשרויות בלימודי תואר שני בפקולטה שאינם במסגרת המסלול לתואר הכפול:

 • לימודים עם תזה מחקרית, פרויקט תזה, או עבודת גמר לתואר " מגיסטר למדעים בארכיטקטורה"
 • לימודים עם תזה מחקרית , או עבודת גמר לתואר "מגיסטר למדעים" 
 • לימודים ללא תזה, לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1" המהווה תואר מקצועי
 • לימודים ללא תזה לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2"
 • לימודים עם תזה מחקרית, פרויקט תזה, או עבודת גמר לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים"

 

 

המסלול מציע מחקר והתמחות בארבעה נתיבים עיקריים:

 • הסטוריה ותיאוריה
 • אדריכלות ירוקה
 • עיצוב עירוני
 • אדריכלות דיגיטלית

 

כמו כן מאפשר מחקר בתכנון ארכיטקטוני ובינוי ערים, טכנולוגיה ותיעוש הבנייה, יחסי אדם סביבה, חשיבה וחינוך בתחומי התכנון והעיצוב, שימור מבנים ואתרים. הלימודים במסלול מקנים תואר שני או תואר שלישי.

 

 

תואר שני- פרטים:

לימודים לתואר " מגיסטר למדעים" בכל הנתיבים - פרטים

 

הלומדים לקראת תואר זה נדרשים ללמוד מקצועות מוסמכים בהיקף של 24 נקודות , וכן לבצע עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות ( או ללמוד מקצועות בהיקף 32 נקודות ועבודת גמר בהיקף של 12 נקודות ).

 

תנאי קבלה: רשאים להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון באדריכלות נוף , בהנדסה או במדעים , בעלי הישגים גבוהים מאד ( ממוצע מעל 85 ), המעוניינים לעסוק במחקר המשיק לתחומם ולארכיטקטורה ו / או עיצוב עירוני . ועדת הקבלה המסלולית רשאית לזמן מועמדים לראיון אישי ולדרוש להעביר בנוסף לתדפיס הציונים גם מדרג.

 

השלמות:

 • בוגרי תואר ארבע - שנתי נדרשים להשלמות בלימודי הסמכה בארכיטקטורה בהיקף של 10 נקודות.
 • בוגרי תואר שלוש שנתי - להשלמות כנ"ל בהיקף של 20 נקודות.
 • בוגרי אדריכלות נוף נדרשים להשלמות בהיקף של 6 נקודות.

 

בוגרי מכללות יידרושו בהשלמות בהתאם לדרישות בית הספר ללימודי מוסמכים.

פרטים נוספים לגבי הקבלה לטכניון, תוכנית הלימודים והמלגות ראה אתר בה"ס למוסמכים.

 

  

לימודים לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים  MArch1 " I

 

תכנית הלימודים משלבת ידע תכנוני מתקדם וידע מחקרי עדכני במטרה להכשיר בעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה, אשר ירשמו כדין ע"י רשם האדריכלים. תכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון לא מקצועי במדעי הארכיטקטורה, המעוניינים בתואר שני מקצועי. התכנית נפתחת בסמסטר חורף בלבד.

 

דרישות קבלה

יתקבלו מוסמכים מצטיינים, בעלי תואר ראשון ארבע שנתי לא מקצועי במדעי הארכיטקטורה מהטכניון, או בעלי תואר שווה ערך ממוסד מוכר אחר, ובתנאי שהשלימו 6 פרויקטים, בהם פרוייקט אחד בעיצוב עירוני, וקורסי חובה וקורסי בחירה מחייבת אחרים, הנלמדים בטכניון במסגרת התואר הראשון (סטודנטים יוכלו לבקש פטורים מקורסי סטודיו ומקורסי חובה ובחירת חובה אחרים, בעלי סילבוס מתאים)

כל המועמדים ידונו בוועדת קבלה.השלמת הלימודים לתואר דורשת צבירה של 80 נקודות, מהן 27 נקודות חובה ו53 נקודות בחירה.

 

להלן החלוקה המומלצת של עומס הנקודות לפי סמסטרים:

סה"כ (נקודות)

מקצועות בחירה
(כולל בחירה מחייבת) (נקודות)

מקצועות חובה (נקודות)

סמסטר

20.0

14.0

6.0

1

20.0

15.0

5.0

2

20.0

9.0

11.0

3

20.0

15.0

5.0

4

80.0

53.0

24.0

סה"כ

 

 

שיבוץ המקצועות המומלץ לפי סמסטרים

מקרא: ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, פ'- פרויקט, מ'- מעבדה, נק'- נקודות

סמסטר 1

ה'

ת'/פ

מ'

נק'

206567

בקרת הסביבה ומערכות בניין

2

4

-

4.0

206963

כלים של מדיניות משפט ומינהל בתכנון ובנייה

2

-

-

2.0

 

סה"כ חובה

6.0

 

בחירה מחייבת מקבוצת סטודיו נושאי

-

10

-

5.0

 

קורס עיוני בעל זיקה לסטודיו

10

   

3.0

 

בחירה מחייבת מקבוצה ג-3 חברה ורוח

3

-

-

3.0

 

בחירה חופשית

 

 

 

3.0

 

סה"כ

20.0

סמסטר 2

ה'

ת'/פ

מ'

נק'

206574

טכנולוגיות בניה 3

2

2

-

3.0

206574

הכנה למחקר אדריכלי

2

-

-

2.0

 

סה"כ חובה

5.0

 

בחירה מחייבת מקבוצת סטודיו נושאי

-

10

-

5.0

 

קורס עיוני בעל זיקה לסטודיו

3

-

-

3.0

 

בחירה מחייבת מתוך קבוצה ג-3 חברה ורוח

3

-

-

3.0

 

בחירה חופשית

 

 

 

4.0

 

סה"כ

20.0

סמסטר 3

ה'

ת'/פ

מ'

נק'

206403

תשתיות עירוניות וארציות

2

-

-

2.0

206964

הליכי רישוי הבניה וכללי המקצוע

2

-

-

2.0

206101

אדריכלות חוקרת

2

-

-

2.0

206111

סטודיו 9 - פרויקט גמר

-

10

-

5.0

 

סה"כ חובה

11.0

 

בחירה מחייבת מקבוצה ג-3 חברה ורוח

3

-

-

3.0

 

בחירה מחייבת מקבוצה ב-3 טכנולוגיה ומדעים

2

2

-

3.0

 

בחירה חופשית

 

 

 

3.0

 

סה"כ

20.0

סמסטר 4

ה'

ת'/פ

מ'

נק'

206403

סטודיו 10 – פרויקט גמר

-

10

-

5.0

 

סה"כ חובה

 

 

 

5.0

 

בחירה חופשית

 

 

 

15.0

 

סה"כ

 

 

 

20.0

 

 

הערות
 1. ראו הערות 2, 3, 4, 5, בתכנית הלימודים לתואר "מוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה" .
 2. ממוצע אקדמי תקין של סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים הוא 75. ציון עובר הוא 65.
 3. מתוך מכסת הנקודות המיועדות בתוכנית הלימודים למקצועות בחירה, רשאי סטודנט ללמוד בהיקף של עד 10 נקודות ("בחירה חופשית") מקצועות מתקדמים מפקולטות אחרות בטכניון או באוניברסיטה אחרת (אלה האחרונים באישור יו"ר תת הועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה ובתאום עם מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה ומזכירות לימודים מתקדמים של הטכניון).
 4. סטודנט יהיה רשאי ללמוד סטודיו נושאי אחד בלבד מכל נתיב של המסלול לארכיטקטורה.

 

 

מקצועות בחירה מחייבת

מקרא: ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, פ'- פרויקט, מ'- מעבדה, נק'- נקודות

קבוצת סטודיו נושאי:

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

206171 סטודיו נושאי ראשון

10

5.0

 

 

206172 סטודיו נושאי שני

10

5.0

 

 

206173 סטודיו נושאי שלישי

10

5.0

 

 

206174 סטודיו נושאי רביעי

10

5.0

 

 

206175 סטודיו נושאי חמישי

10

5.0

 

 

206176 סטודיו נושאי שישי

10

5.0

 

 

הערה: קורסי הסטודיו הנושאי משותפים להסמכה וללימודים מתקדמים. במסגרת לימודיו לתואר ראשון ולתואר שני מקצועי בארכיטקטורה ילמד הסטודנט סטודיו נושאי אחד בלבד מכל נתיב (אדר' ירוקה, עצוב עירוני, אדר' דיגיטלית, הסטוריה/תיאוריה, שימור).

 

קבוצת קורסים עיוניים תומכי סטודיו:

ה'

ת'/פ'

מ'

נק'

206012 נושאים נבח' בעיצוב עירוני 1

 

 

  

לימודים לתואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2" בכל הנתיבים:

 

תכנית זו מיועדת לבעלי תואר ראשון מקצועי בארכיטקטורה המעוניינים להרחיב ולהעמיק את בסיס השכלתם המקצועית על מנת לשפר את תפקודם בפרקטיקה התכנונית או בתפקידים מקצועיים אחרים.

 

הלומדים לקראת התואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה ובינוי ערים 2" נדרשים ללמוד מקצועות מוסמכים בהיקף של 40 נקודות , על פי דרישות הנתיב הנבחר , שבתוכן כלולה עבודת מחקר מורחבת בהיקף של 3 נקודות כתוספת לאחד הקורסים / פרויקטים שנלמדו.

  

השלמות: בוגרי תואר 4 שנתי בארכיטקטורה נדרשים להשלמות בהיקף של 10 נקודות.


תנאי הקבלה : כמו ל "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה". ועדת הקבלה המסלולית רשאית לזמן מועמדים לראיון אישי ולדרוש להעביר בנוסף לתדפיס הציונים גם מדרג.

 

  

ההתמחות בארכיטקטורה ירוקה

מקנה את התואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2 – אדריכלות ירוקה"; תכשיר ארכיטקטים בעלי ראיה מערכתית רחבה של מכלול ההיבטים הרלוונטיים לפעילות בתחומי "הארכיטקטורה הירוקה".

 

  

התמחות ב"שימור מבנים ואתרים"

התכנית היא חלק מהמסלול לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה" או "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2" לארכיטקטים , או לתואר "מגיסטר למדעים" לאדריכלי נוף ומהנדסים. מטרת ההתמחות היא להכשיר אנשי מקצוע בשימור מבנים ואתרים בהיבטים התיאורטיים, הטכנולוגיים והתכנוניים . התכנית ניתנת במסגרת לימודי המשך* (בקצב מזורז הנמשך 2 שנות לימוד) ובטכניון (בקצב לימודים איטי יותר הנמשך עד 4 שנים).

 

ההתמחות מתמקדת בשלושה אפיקים עיקריים : ההיסטוריה של האדריכלות מהמאה ה - 19 ועד ימינו ; מקצועות תיאורטיים מתחום השימור ; מקצועות טכנולוגיים מתחום השימור .

  

דרישות הלימוד:

ללומדים לקראת תואר "מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים II" עם התמחות בשימור:

מספר הנקודות הנדרש הוא 40 נקודות , על פי החלוקה כדלקמן:

 • 18 נקודות מקצועות חובה מתחום ההיסטוריה, התיאוריה והטכנולוגיה של השימור
 • 19 נקודות מקצועות בחירה מתחום השימור
 • 3 נקודות עבודה מורחבת כתוספת לאחד הקורסים / פרויקטים שנלמדו .

 

*לעוד על התכנית MARCHII בארכיטקטורה התמחות בשימור של היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, הקליקו כאן.

 

  

לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים"

 

ההתמחות תכלול תשתית עיונית וישומים תכנוניים

 

התשתית העיונית בבינוי ערים תכלול: תיאוריות של בינוי ערים, ניתוח חזות העיר ומורפולוגיה עירונית היסטוריה של בינוי ערים , מערכות תפקוד עירוניות, תהליכי פיתוח ושיקום עירוני, יחסי אדם - סביבה, היבטים משפטיים ומנהליים בתכנון עירוני, שימושי מחשב בבינוי ערים וחקר אירועים בבינוי ערים. היישומים התכנוניים של הידע העיוני יהיו במסגרת פרויקטים .

 

דרישות הקבלה: כמו ל "מגיסטר למדעים בארכיטקטורה", וכן מועמדים שהם ארכיטקטים בעלי ניסיון אשר יכולים להציג את איכות עבודתם בפני ועדת קבלה פקולטית.

 

דרישות הלימוד: 10 נקודות מקצועות ליבה ( חובה ) 4 נקודות - פרויקט בעיצוב עירוני ( 208705 – חובה ), והשאר – בחירה. מקצועות הליבה הנם : 206931 - גישות עכשוויות לעיצוב עירוני ; 207045 - הכנה לתהליך מחקר ; 207342 - גיאוגרפיה עירונית ; 207343 - יסודות העיצוב העירוני

 

 

סטודנטים אשר למדו את מקצועות הליבה במסגרת התואר הראשון, יהיו פטורים ממקצועות אלה.

 

פרטים נוספים לגבי הקבלה לטכניון, תוכנית הלימודים והמלגות ראה אתר בה"ס למוסמכים.

 

  

תואר שלישי

 

לימודים לתואר דוקטור בארכיטקטורה ובארכיטקטורה - בינוי ערים

תואר זה מציין הישגי ידע ברמה גבוהה וכושר מחקר עצמאי ומקורי בתחום הארכיטקטורה ובינוי הערים. הלימודים מיועדים לבעלי תואר " מגיסטר למדעים בארכיטקטורה " ו " מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים " מהטכניון, או לבעלי תואר שני מחקרי שקול, בעלי הישגים אקדמיים קודמים מעולים (בדרך כלל נדרש ציון 85 ומעלה על התיזה לתואר שני, או הישגים בולטים אחרים שיאושרו על ידי ועדת המסלול).

 

התנאי להרשמה ללימודים לתואר דוקטור הוא מציאת מנחה, והכנת מסמך המתאר את תחום המחקר . מסמך זה יובא לדיון בפני ועדת המסלול . רק לאחר אישור תחום המחקר והמנחה על ידי הוועדה יתקבלו המועמדים ללימודי הדוקטורט.

 

המחקרים של סגל הפקולטה מפורטים כאן

 

סטודנטים בעלי השגים מצויינים שסיימו תואר שני במסלול ללא תיזה ידרשו במחקר גישוש במשך 1-2 סמסטרים, שיעמוד בתנאים המוגדרים על ידי בית הספר ללימודי מוסמכים.

ההשתלמות לתואר דוקטור ממוקדת בעבודת המחקר ובהכנת החיבור . רכישת ידע נוסף נעשית ברוב המקרים בדרך לימוד עצמי מונחה וקריאה מודרכת בתחומים ובשטחים המותנים על ידי נושא המחקר ותכניתו.

 

בנוסף לדרישות הנקבעות על ידי ביה"ס ללימודי מוסמכים בטכניון, קיימת דרישה ללימוד פורמלי של מקצועת מסויימים, לפי הצורך ולפי המקרה, בהיקף של 5 נקודות לימוד לפחות.

נושאי המחקר, ובדיעבד נושאי הידע הנוסף, ייבחרו מתוך קשת רחבה של תחומים ושטחים.

 

פרטים נוספים לגבי הקבלה לטכניון, תוכנית הלימודים והמלגות ראה אתר בה"ס למוסמכים.

 

  

מסלול לתואר דוקטור בלימודי הסביבה

מתקבלים סטודנטים בעלי תואר שני בהישגים גבוהים, מתחומים שונים, המעוניינים לעסוק במחקר המשיק לתחומם הם ולתחום הסביבה.