אדריכלות נוף

 

אדריכלות נוף, מהי? הסבר בחמש דקות

אדריכלות הנוף עוסקת בממשק שבין מעשי האדם וערכי הטבע, בעיצוב המרחב הפתוח בערים ומחוצה להן, בתכנון סביבות דינמיות ומיטיבות לבני אדם.

תחום/מקצוע אדריכלות הנוף צובר תנופה רבה ברחבי העולם. הדגש הגלובלי הנוכחי על נושא הקיימות מיקם את אדריכלות הנוף בחזית שיח התכנון העכשווי, תוך הצבת אתגרים מחקריים ומקצועיים חדשים. הפקולטה לאדריכלות ותכנון ערים בטכניון היא המוסד היחידי בארץ המעניק תואר ראשון מקצועי (BLA) באדריכלות נוף.

תכנית הלימודים כוללת סדנאות תכנון (קורסי סטודיו),במגוון נושאים, אזורים וקני מידה, בהן מתמודדים הסטודנטים עם סוגיות מרכזיות בעיצוב ובתכנון נוף. לימודי הליבה מקנים גם ידע תיאורטי ומקצועי עדכני בנושאים משלימים כמו תאוריה והיסטוריה, אקולוגיה של נוף ועיר, הכרה ועיצוב צמחיה, קרקע ועיצוב טופוגרפיה, ייצוגי נוף, פרטים, חומרים וטכנולוגיות.

הביקוש הרב לאדריכלי נוף, בארץ ובעולם, בא לידי ביטוי בהיצע רחב של אפשרויות תעסוקה: במשרדי תכנון פרטיים ובמגזר הציבורי, ברשויות המקומיות, בארגונים ובמשרדי ממשלה שונים, כמו גם בעובדה שרוב בוגרי המסלול "נחטפים" לעבודה כבר במהלך הלימודים, כאשר הביקוש בשוק העבודה עולה בהרבה על ההצע.


כתבו עלינו בעיתון.


תכנית הלימודים, במסלול לאדריכלות נוף, מבוססת על גישה כוללת לתכנון המרחב הפיסי, תוך שימת דגש על היבטים עיצוביים, תכנוניים, אקולוגיים, תרבותיים וחברתיים. במהלך הלימודים, עוסקים הסטודנטים בנושאים מגוונים, ביניהם: תכנון נוף באזורים בנויים, תכנון נוף ושימור של שטחים פתוחים, תכנון נוף של מערכות תשתית גדולות (כמו, מסילות רכבת, כבישים ותחנות כח) ועוד...


הלימודים מתמקדים, במיוחד, במספר תחומי ידע: עיצוב ותכנון נוף, תיאוריה והיסטוריה, תכן הנדסי, תכנון וניהול משאבי הסביבה והנוף וצמחיה. בתכנית הלימודים כלולים גם מקצועות, כמו: תולדות התרבות ופסיכולוגיה למתכננים, מבוא לאקולוגיה ותורת הקרקע. בעת הלימודים, במסלול לאדריכלות נוף, נחשפים הסטודנטים גם לקורסים במסלולי לימוד אחרים, הקיימים בטכניון, כמו בארכיטקטורה, בתכנון ערים ואזורים ובהנדסה סביבתית.

 

וכך ניראים הלימודים

 

 

תואר ראשון באדריכלות נוף

 

תארים מתקדמים באדריכלות נוף